Často kladené otázky

 

Existují jiné formy hospicové péče než domácí?

Ano, existují. Pokud stav pacienta nebo jiné podmínky neumožňují setrvání v domácím prostředí, lze využít také služeb „kamenného“ hospice. Zde je pacient pod neustálým dohledem sester i lékařů, může přijímat návštěvy 24 hodin denně a jsou mu zajištěny služby duchovního, psychologa i dalších specialistů. Charity v ČR provozují čtyři „kamenné“ hospice, a to v Červeném Kostelci, Ostravě, Rajhradě u Brna a na Svatém Kopečku u Olomouce.

Pro koho je domácí hospicová péče určená?

Hospicové služby jsou určeny pacientům, jejichž onemocnění se již nachází v terminální fázi. To znamená, že je nevyléčitelné a nelze jeho postup zastavit. Pokud si pacient přeje zůstat doma a jeho zdravotní stav není natolik komplikovaný, aby tomu bránil, může využít právě služeb domácí hospicové péče. Ty mu umožní strávit poslední čas v kruhu rodiny. Umožňují však zemřít doma i lidem žijícím osamoceně, kteří si přejí setrvat ve známém prostředí.

Pracovníci charitní domácí hospicové péče usilují o zmírnění fyzické i duševní bolesti, respektování lidské důstojnosti a nabízejí osobní blízkost. Krom toho je na hospicovou péči obvykle navázána řada dalších podpůrných služeb, jako jsou odlehčovací služby, půjčovny kompenzačních pomůcek, pečovatelské služby, sociální poradenství, svépomocné skupiny aj.

Kam se mám obrátit v případě zájmu o charitní domácí hospicovou službu?

V případě, že máte o poskytnutí domácí hospicové péče zájem, se prosím obraťte na některé z našich středisek, jejichž kontakty naleznete zde. Zvolte to nejbližší vašemu/pacientovu domovu. Charitní služby pracují obvykle v širokých dojezdových vzdálenostech. Je tedy velmi pravděpodobné, že budou působit i v místě vašeho bydliště. Pokud tomu tak není, doporučí vám alternativní služby nebo poskytovatele.

Jaké má Charita s hospicovou péčí zkušenosti?

Poskytování profesionální hospicové péče se věnujeme již od roku 1996, kdy jsme založili první hospic v České republice – Hospic Anežky České v Červeném Kostelci, který provozuje Oblastní charita Červený Kostelec. Od té doby se naše služby v této oblasti značně rozrostly.

Domácí hospicovou péči poskytujeme dvacet let. V loňském roce fungovalo 53 charitních středisek domácí hospicové péče, která zaměstnávala přes 60 zdravotních sester (přepočteno na celé úvazky), starala se o více než 1 500 klientů a vykonala u nich přes 30 tisíc návštěv.