Zaslat můžete jakýkoli finanční obnos na účet

č. 44665522/0800 s variabilním symbolem 9099.

 
Potvrzení o daru

Pokud potřebujete vystavit potvrzení o daru pro daňové účely, vyplňte on-line formulář nebo nás kontaktujte na e-mailu dary@charita.cz, případně na čísle 296 243 330.

Dárcem poskytnuté osobní údaje jsou vždy zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a to za účelem evidence dárců, péče o dárce a informování o pořádaných akcích a podpořených projektech. Charita ČR prohlašuje, že žádné osobní údaje nebudou poskytovány třetím stranám. Více na stránce Souhlasím s poskytnutím svých údajů.